EL 5è PODER: LA REPÚBLICA DIGITAL A LES TEVES MANS

El 5è poder. La República Digital a les teves mans. Enmig d’aquest tsunami tecnològic, quin rol juga Catalunya? quin rol vol jugar-hi?